પુસ્તક નુ નામ :   
    Advance Search  

In order to view this object you need Flash Player 9+ support! need Flash Player 9+ support!


best-library
લાયબ્રેરી સેવાઓ લાયબ્રેરી   વિશિષ્ટ સેવાઓ
સભ્યપદ એક જાહેર સંસ્થા જ્યારે સો વર્ષના સુદીર્ઘ અસ્તિત્વની યાત્રા પૂરી કરે અને એના હોવાપણાની સાર્થકતા જણાય, ત્યારે સમાજ તે સંસ્થાનો ઋણી બને છે.

એકસો અગિયાર વર્ષોથી નવસારી અને સમગ્ર પંથકનાં હજારો વ્યક્તિઓને જ્ઞાન અને પ્રેરણાનાં પિયૂષ પાનાર શ્રી સયાજી વૈભવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય એ ફક્ત પુસ્તકાલય નથી રહ્યું પણ એની બહુવિધ પ્રવૃત્તિઓને કારણે એ સાચા અર્થમાં જ્ઞાનધામ બન્યું છે.

આગળ વાચો >
talk-with-creators
પુસ્તક કેવી રીતે મેળવશો
પુસ્તક રીન્યુ કેવી રીતે કરાવશ
પુસ્તક રીઝર્વેશન best-school-award
ઘર બેઠા પુસ્તક
પ્રબુધ્ધ વાચક
અન્ય વિશિષ્ટ સેવાઓ library-invitation
 
     
       

(c) 2010-11 Sayajilibrary.org. All rights reserved.                                                                                  For any queries pl. mail to contact@sayajilibrary.org